Отсичане на дървета

За да бъде поддържано равновесието на екосистемите в урбанизираните територии, се налага човешка намеса. Дърветата в градска среда често растат при неподходящи условия. Различни фактори (големи температурни амплитуди, ниска влажност на въздуха, висока концентрация на замърсяване, лош воден режим и бедни почви) намаляват естествената продължителност на живота и защитните им сили срещу болести и вредители. Поради това растителността в парковете, градините и особено тротоарното озеленяване изисква интензивна поддръжка. Част от нея са кастренето, оформящи и санитарни резитби и отсичането на дървета и храсти. С изключение на аварийни ситуации, посочените по горе дейности се извършат задължутелно след издаване на писмено разрешение от отдел "Зелена система, екология и земеопазване" към съответната община. Маркирането, извозването и депонирането се осъществява според правилата за добив на дървесина извън гоския фонд.

od1

От изключително значение е правилната преценка за здравословното състояние на дърветата, тя е решаваща при взимането на решение за премахването. Винаги се търси баланс между това да се избегне излищното отсичане на здраво или частично болно дърво и да се изключи риска за здравето и живота на хората както и повреди по сгради и инженерни съоражения.

 

В гъсто населените райони отсичането на дърво по традиционните методи е рисковано, често невъзможно, за това се прибягва към алтернативни: използване на полиспасти, автовишки или чрез алпийски способи.

Безопасността на екипа и нанасянето на минимални щети върху околната територия са двата най-важни фактора, които се взимат под внимание при избора на метод. Ние приемаме работата по отсичането на едно дърво за завършена след като осигурим пълно възстановяване на повредите.

Отсичане на висок ( 27 m ) обикновен смърч в частен двор по алпийски метод.

od2

Кастрене и оформяне на високи храсти с вишка.

od3

Разчистване на терени. Пълно премахване на пънове, дънери и корени.

od4

След кастрене и рязане на големи клони отрезите се намазват с овощарска замазка, импрегниращи лакове или блажна боя. Това предотвратява заразяването с болести и проникване на вредители.

od5

Виж галерия